Wittemermolen Terlingerhoeve Bussen Pv-panelen Uitbreiding Vleeshandel Kusters te Margraten test Vloerverwarming kippenstal Bussen

Agrarische installaties

Ligboxen stal te Eckelrade Lichtlijn ligboxen stal

In de moderne agrarische stallen wordt techniek ook een steeds belangrijkere factor om goed en efficient te kunnen ondernemen als boer.

Zo worden koeien veelal automatisch gemolken en is er een ideale opbrengst bij een bepaald aantal lux in een stal, voor u waarschijnlijk een bekend verhaal.
Door onze kennis, ervaring en onze persoonlijke interesse op agrarisch gebied kunnen wij samen met u de perfecte installatie realiseren. Voor een impressie van geplaatste melkrobots of E en W installaties in stallen verwijzen wij u naar "foto’s".

« Terug